Muzykoterapia i jej pozytywny wpływ na rozwój dziecka

Odkąd pamiętam muzyka odgrywała w moim życiu ważną rolę. Jako dziewczynka marzyłam by zostać piosenkarką, uczęszczałam na zajęcia zespołu tanecznego, dzięki temu zawsze byłam mocno aktywna fizycznie. Brałam lekcje śpiewu co pomogło mi zapoznać się z bardzo ważnym organem jakim jest przepona. Dopiero z biegiem czasu zdałam sobie sprawę jak wielki wpływ na moje życie miała muzyka i jak wiele jej zawdzięczam. Dziś chciałabym przybliżyć Wam jedną z najstarszych i najbardziej rozwiniętych form terapii jaką jest muzykoterapia. Artykuł powstał przy pomocy mojej serdecznej koleżanki Teresy Ressing, która z wykształcenia jest pedagogiem, arteterapeutą, muzykoterapeutą oraz oligofrenopedagogiem. Prowadzi zajęcia z arteterapii i muzykoterapii integralnej, która opiera się na naturalnych i pierwotnych dźwiękach. Trochę więcej możecie znaleźć na jej stronie Hola Muzyka!.

Muzykoterapia integralna obejmuje szeroko pojętą pracę z ciałem wraz z muzyką, tańcem/ruchem i plastyką. Może być wykorzystywana jako element zajęć edukacyjnych, jako forma wszechstronnej stymulacji rozwoju. Taka forma zajęć doskonale sprawdzi się zarówno w pracy z dziećmi zdrowymi jak i niepełnosprawnymi. Przy odpowiednio dobranej terapii jesteśmy w stanie kształtować osobowość, leczyć różne dysfunkcje, rozwijać pamięć i spostrzegawczość, oraz poprawić orientację w przestrzeni. Dodatkowo zajęcia muzykoterapeutyczne pozwalają na wczesne wykrycie różnych nieprawidłowości słuchowych, wzrokowych, motorycznych, oraz na ich eliminowanie za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń. Celem zajęć jest wielosensoryczne doświadczanie i odkrywanie brzmienia, wibracji, nowych struktur oraz ciała i przestrzeni. Bardzo istotne tutaj jest to, że bazuje się na naturalnych dźwiękach przyjaznych dla ucha, które są blisko związane z naturą. Wykorzystywany jest potencjał uczestników, którzy wraz z prowadzącym kształtują strukturę zajęć. 

Codzienne słuchanie muzyki pozwala dzieciom lepiej skupić uwagę i wspomaga budowanie neuronalnych połączeń wpływających na rozwój pamięci, percepcję słuchową, a nawet poczucie przestrzeni. Dodatkowo stymuluje rozwój mózgu i układu nerwowego, może mieć wpływ na motywację, koncentrację, kreatywność i zapamiętywanie. Muzyka pozwala zarówno dorosłym jak dzieciom być wszechstronnym. Znajduje się na każdym kroku!
 Muzyka nie jest odbierana tylko zmysłem słuchu ale wielosensorycznie. Korzystając z instrumentów archaicznych oraz etnicznych nie tylko słyszymy dźwięki. Fenomenem jest to, że dzięki bębnom, dzwonkom, kijom deszczowy i wielu innym przeszkadzajkom można poczuć dźwięk.  Podczas gry dookoła rozchodzą się niezwykłe wibracje, które stymulują pracę naszego ciała, przez co ulega ono odprężeniu i relaksacji.

Muzykoterapia Integralna ma działanie na poziomie:

  • sensorycznym– usuwa zaburzenia integracji sensorycznej (głównie nadwrażliwości dotykowej), stymuluje zmysły, pozwala na wielosensoryczne odczuwanie dźwięków, masaż sensoryczny.
  • motorycznym- buduje świadomość ciała i przestrzeni poprzez ruch; usprawnia funkcje słuchowo-wzrokowo-ruchowe, ruch rytmiczny, swobodny, synchronizujący.
  • emocjonalnym– pomaga rozwijać umiejętność wyrażania emocji w dźwiękach i w ruchu, uwalnianie napięcia psychofizycznego, praca z lękiem, wycofaniem, nadwrażliwością i nadpobudliwością, pomaga likwidować stres oraz agresywne zachowania.
  • manualnym- umiejętność gry na instrumentach (bez potrzeby uczenia się), praca nad motoryką małą i dużą.
  • wokalnym (oddechowym)- praca z naturalnym oddechem brzusznym, aktywizacja przepony, swobodny śpiew, uwalnianie napięcia w głosie.
  • wyobrażeniowym– pomaga rozwijać wyobraźnię i kreatywność.

Taka forma zajęć to nauka i zabawa w jednym, co doskonale sprawdza się w pracy z dziećmi. Zachęcam wszystkich rodziców by uczestniczyli w takich zajęciach wraz ze swoimi pociechami, jest to bardzo rozwijające doświadczenie, często pokazujące też jak wiele możemy nauczyć się od naszych dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *